Über Anacon GmbH

at de Analysen, Beratung und Produkte für Biogasanlagen

Anacon GmbH bietet eine unabhängige Beratung, individuelle Prozessoptimierung und Konzepte an, die Ihnen helfen, die organischen Reststoffe (z.B. aus Ihrem Betrieb) oder landwirtschaftliche Substrate zu einem wertvollen Energieträger (Biogas) erfolgreich zu konvertieren. Für diese Zwecke stehen Ihnen unsere langjährigen Erfahrungen zur Verfühung.

In der Zusammenarbeitmit unseren Forschungspartnern, stehen uns Labors und eine entsprechende analytische Ausrüstung zur Verfügung. Vor der praktischen Implementierung im Großmaßstab besteht die Möglichkeit, betreute Batch- und kontinuierliche Gärversuche im Labor- sowie Technikums-Maßstab durchzuführen.

In der Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern bieten wir auch verschiedene Biogasanlagenkomponente inkl. Ersatzteile (Zündkerzen, Filter, Motoröle, Pumpen, Rührwerke usw.) und Zusatzmittel (z.B. Spurenelemente) an.

cz Analýzy, poradenství a produkty pro bioplynové stanice

Anacon GmbH nabízí nezávislé poradenství v oblasti provozu bioplynových stanic, dále pak individuální optimalizaci provozu a koncepty, které Vám pomohou optimálně využít potenciál substrátů (např. rezidua z výroby nebo zemědělské substráty) používaných ve Vaší bioplynové stanici. Naším cílem je co nejstabilnějsí provoz Vaší bioplynové stanice a především Vaše spokojenost s našimi službami. Při tom se opíráme o naše mnohaleté zkušenosti z praxe, výzkumných projektů a naše spolehlivé partnery.

Díky spolupráci s univerzitním výzkumným centrem, máme k dispozici laboratoře s odpovídajícím analytickým vybavením (možnost analýzy všech relevantních parametrů). Před aplikací poznatků z výzkumných projektů do praxe, máme možnost jejich verifikace nejen v laboratorních pomínkách, ale i pilotní fázi (technikum).

Díky spolupráci s našimi obchodními partnery, Vám můžeme za atraktivní ceny nabídnout aditiva (např. mikronutrienty), spotřební materiál (svíčky, filtry, motorové oleje atd.) a další komponenty pro bioplynové stanice (čerpadla, míchadla atd.).